Marte Meo i Dagtilbudsområde Vest

I Dagtilbudsområde Vest benyttes den pædagogiske metode ”Marte Meo”.


Marte Meo er en pædagogisk metode, hvor der arbejdes med at forbedre eller etablere et godt, positivt og udviklingsstøttende samspil mellem barn og voksen. Metoden læner sig op af den aktuelle udviklingspsykologi og hjerneforskning.

I praksis videooptager Marte Meo terapeuten helt almindelige hverdags situationer, for efterfølgende, at finde klip hvor samspillet er godt. Efterfølgende fremvises videoklippene til det involverede personale, som vil få samspilselementer, at øve sig på, inden der filmes næste gang. Arbejdet med Marte Meo er en løbende proces, og vores personale bliver derfor løbende trænet og øvet i udviklingsstøttende samspilselementer.

Videoklippene er altid klip hvor samspillet mellem barn og voksen er positivt og hvor samspillet lykkes.
Personalet er og bliver løbende trænet og øvet i at bruge metodens udviklingsstøttende samspilselementer.

Når du, som forælder,  vælger et dagtilbud,  hvor Marte Meo metoden anvendes, vælger du et dagtilbud, hvor personalet har en positiv og anerkendende tilgang til barnet. Vi arbejder med Marte Meo metoden i alle vores 11 dagtilbud.

I Dagtilbudsområde Vest implementeres Marte Meo metoden i alle huse. De fleste dagtilbud har allerede egne uddannede terapeuter, andre har pædagogisk personale i gang med uddannelsen til terapeut, og de sidste dagtilbud får assistance fra terapeuter ansat i et af områdets andre dagtilbud.

I Dagtilbudsområde Vest uddanner vi selv vores Marte Meo terapeuter. Vi har løbende 1-2 hold kørende. Vi uddanner også Marte Meo terapeuter til andre virksomheder i Næstved Kommune. Kontakt os på kontorvest@naestved.dk, hvis du er ansat i Næstved Kommune og er interesseret i at høre mere om uddannelsen.

I Næstved Kommune arbejder vi løbende med sikring af personfølsomt materiale. Videooptagelser af børn og personale er netop personfølsomt materiale, og vi opbevarer det derfor sikkert efter Næstved Kommunes foreskrifter. Vi beder altid om et skriftligt samtykke fra forældrene før barnet videofilmes.