Herunder kan du se Næstved Kommunes overordnede læreplaner. 

På de enkelte dagtilbuds hjemmesider under "Læreplaner" kan du se hvordan de overordnede læreplaner omsættes til praksis.

Læs også den fælles pædagogiske læreplan for Dagtilbudsområde Vest til venstre.