Flerfamiliegruppen

Flerfamiliegruppen - et tilbud til børnefamilier om hverdagens udfordringer og vejen mod et bedre familieliv.


Hvad er Flerfamiliegruppen?


Flerfamiliegruppen er et frivilligt tilbud til familier med børn, der har brug for gode råd til hverdagens udfordringer.

En udfordring kan være:

- Hvordan bliver jeg en tydelig voksen, så jeg har nemmere ved at få mit barn til at samarbejde?

- Hvordan skaber jeg en god stemning ved middagsbordet, så mit barn bliver siddende og har lyst til at spise?

- Hvad kan jeg gøre anderledes, så det bliver nemmere at putte mit barn?

- Hvordan kan jeg støtte mine børn, så de bedre kan lege sammen?

- Hvordan kan jeg bedst hjælpe mine børn, når de bliver kede af det?

- Hvordan lærer jeg mit barn at vente?

- Hvordan kan jeg hjælpe mit generte barn til at blive mere modig?

 

Målet med Flerfamiliegruppen
Målet er, at familier med lignende udfordringer mødes. Vi taler sammen alle sammen, vi udveksler ideer, og igennem dialogen får I gode råd og nye redskaber til hverdagens udfordringer.

Vores rolle
Vi er to pædagoger, som er tilknyttet Flerfamiliegruppen. Vi skaber trygge og hyggelige rammer, så I, som forældre og børn, kan føle jer velkomne og få lyst til, og mod til, at dele det, som I har på hjerte.

Vi vil lytte, guide og vejlede jer undervejs i forløbet og sammen finde nye måder, som I kan være sammen på. Vi vil anvende video som et arbejdsredskab. Når vi ser på videooptagelser, har vi fokus på de ting, som fungerer.

Hvordan foregår det?
Vi arbejder sammen om at skabe forandringer i jeres familie. Vi har fokus på det, som I hver især synes er svært med jeres barn i hverdagen - det  I har lyst til at ændre på.

Vi hjælper jer i helt almindelige hverdags aktiviteter, f.eks.:

- Lave mad og spise sammen

- Tage på udflugter sammen

- Lege sammen

- Spille spil sammen

I forløbet er der 3 aftener, hvor børnene ikke deltager. Her udveksler vi erfaringer og ser videoklip.

 

Hvilke familier kan deltage?

Alle familier, med børn i børnehave eller vuggestue i Dagtilbudsområde Vest, kan deltage. Familien skal have lyst til at dele sine historier og erfaringer med andre familier. Som familie har man ansvaret for sit eget barn. Søskende er velkomne til at deltage.Det er en god ide at begge forældre deltager, men det er også muligt at komme som forælder på skift.

 

Opstart i Flerfamiliegruppen
I inviteres sammen med jeres stuepædagog til formøde samt midtvejs– og evalueringsmøde. Sammen laver vi en arbejdsplan, som indeholder konkrete mål og handlemuligheder for jeres fremtidige familieliv. Der er løbende optag hele året. Vi mødes om torsdagen sidst på eftermiddagen. Vi følger skolernes ferie og lukkedage.

Eksempel på en dag i Flerfamiliegruppen

Kl. 16.00: Velkommen, vi byder på kaffe og the, og der er mulighed for at spise sin medbragte mad.

- Erfaringsudveksling, hvilke udfordringer har I haft i løbet af ugen. Hvad skal der arbejdes med i dag og fremadrettet?

- Aktiviteter og spil

- Evaluering

- Afslutning og fælles oprydning

Kl. 18.00: Tak for i dag