Sorg og krisepolitik

 

Denne procedurer er overordnet for alle husene i Område Vest. De enkelte huse skal hver især udarbejde en sorg og krise plan.

 

Børn eller forældre i sorg og krise

Der sker situationer, hvor vi som voksne skal reagere med andet end det faglige. Sorg og krise er en del af livet og det vigtigste er at vi taler med barnet om dens smerte og at vi viser at vi forholder os til barnets /forældrenes sorg.

 

Procedurer ved Ulykke eller død (børn eller forældre)

·         Den person der modtager beskeden informere den daglige leder samt områdelederen

·         Ledelsen sørger for at informere resten af personale gruppen. Dette foregår ansigt til ansigt. Personale der har fri eller er syge kontaktes telefonisk

·         Børnene orienteres ved samling og skal have lov til at spørger.

·         Efter aftale med de efterladte kan de øvrige forældre og børn også orienteres på fx Børneintra, så de kan snakke med deres barn om det hjemme

·         Send blomster med kort og evt. tegninger fra børnene

 

Den daglige leder kontakter Center for dagtilbud som kan sørge for krisehjælp.

I tiden efter er det vigtigt med en god og tryg dialog, et hjemmebesøg kan være en god ide. (have evt. en litteraturliste med til nogle forlag til relevante bøger)

 

Ved Skilsmisse/sygdom gives der besked til den daglige leder. Der vil derefter blive aftalt, hvem af de voksne der er tættest på barnet og vil være den primære kontaktperson til forældrene og barnet.

 

Personale i Sorg og Krise ved dødsfald i personalet

Den daglige leder og områdeleder kontaktes og de kontakter det øvrige personale, bestyrelsesformanden og Center for dagtilbud.

Der gives besked til forældrene i institutionen, som evt. kan hente deres barn tidligere på begravelsesdagen, så personalet kan deltage.

 

Personale i sorg ved dødsfald i nærmeste familie

Den daglige leder kontakter medarbejderen og snakker om hvad den pågældende forventer sig fra sit arbejdssted.

Hvis den enkelte medarbejder ønsker det orientere den daglige leder forældre og børn om medarbejderens tab.

 

Opfølgning

Sorg tager tid, meget lang tid. Vi skal vise at vi godt ved at det skete ikke er glemt. Så vi skal spørge til sorgen og ikke lade det blive et tabu.

De enkelte huses sorg og krise plan skal som minimum indeholde:

·         Hvis et barn mister mor, far eller søskende

·         Hvis et barn mister en anden person der står barnet nær

·         Hvis et barn har en forældre eller søskende med alvorlig eller livstruende sygdom

·         Hvis et barn bliver ramt af kritisk sygdom

·         Hvis et barn dør hjemme. Indbefatter også en ulykke hvor barnet bliver invalid

·         Hvis et barn dør eller kommer ud for en alvorlig ulykke imens det er i institutionen

·         Hvis et barns forældre bliver skilt

·         Hvis en ansat dør eller kommer ud for en alvorlig ulykke/livstruende sygdom

·         Hvis en ansat mister en tæt pårørende