Hvis et barn forlader institutionen

Hvis et barn forlader institutionen - Procedurer, hvis et barn selv går

Som udgangspunkt vil vi altid bestræbe os på, at forebygge, at et barn forlader institutionen ved at cirkulere og holde opsyn på legepladsen.

 

Hvis man har mistanke om at barn har forladt institutionen, skal der tages hånd om situationen og handles professionelt.

·         Informere ledelsen med det samme

·         Eftersøge både inde og ude

·         Snak med de børn der sidst har leget med barnet

·         Hvis barnet bor tæt på, kontaktes adressen enten personligt eller telefonisk

 

Kan barnet ikke findes:

·         Forældrene kontaktes

·         Underret Område Leder (Gitte Møller tlf. 25451464) som underretter Daginstitutionskontoret

·         Politiet underrettes

 

Det er lederens ansvar at have omsorg for personalet.

Krisepsykolog kan tilkaldes ved behov.

Forældregruppen informeres ved behov.