Retningslinje for syge børn og medicingivning

Syge børn og medicingivning

Børn der afleveres i børnehave, skal kunne følge en normal hverdag. De bør være friske og veludhvilede.

Bliver et barn sygt, mens det er i børnehaven, kontakter vi forældrene, så de kan hente barnet og eventuelt søge læge.

Hvornår et barn er sygt vil altid være en vurdering. I børnehaven betragter vi et barn som værende syg, når det ikke kan deltage i børnehavens dagligdag. Dette gælder almindelige aktiviteter, ophold på legeplads og ture.

Hvis et barn er sygt, beder vi forældrene om at kontakte os, og fortælle, hvorfor deres barn er fraværende, så vi kan informere andre forældre, hvis det er en smitsom sygdom fx skoldkopper, dårlig mave, forkølelse og lign.

Se hvad Sundhedsstyrelsen skriver om smitsomme sygdomme her.

 

Starten i institution

Når et lille barn begynder i institution, vil barnet ofte blive sygt, og det vil i de fleste tilfælde være en kraftig forkølelse.

Når barnet er så forkølet, at det er utilpas, ked af det og ”næsen løber” hele tiden, vil vi ringe barnet hjem med eller uden feber.

 

Ophobning - ”epidemi”

I sjældne tilfælde kan vi løbe ind i en ophobning af forkølelse eller maveinfektion, hvor vi i en periode kan være nødt til at stramme op på proceduren og hjemsende børn.

Det vil være i samråd med anvisninger fra embedslægen og kommunallæge. Vi vil selvfølgelig informere i nyhedsbrev eller via opslag, hvis der sker en ophobning af sygdom.

 

Hygiejne

Vi er opmærksomme på at overholde reglerne vedrørende god hygiejne, som anbefales af sundhedsstyrelsen, såsom engangshåndklæder, engangsvaskeklude, papir til ”lange næser”, engangshandsker o.s.v.

Børnene vasker hænder efter toilet-besøg, vasker hænder inden de spiser, o.s.v

Vi gør, hvad vi kan for at undgå smitte mellem børnene.

Link vedrørende hygiejne:

http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Hygiejne/Hygiejne_i_daginstitutioner.aspx

 

Medicingivning

Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet. Børn, der har behov for medicin, vil ofte kunne indtage medicinen morgen og aften, så forældrene selv kan administrere det. Husk at drøfte muligheden for dette med lægen. I visse situationer fx i forbindelse med kroniske eller længerevarende sygdomme, påtager vi os den nødvendige medicingivning efter lægens skriftlige instruktion.

I tilfælde, hvor ansatte påtager sig medicingivningen, er det væsentligt, at det sker på betryggende vis for alle parter.

·             Medicin skal være i original emballage, hvoraf fremgår medicinens art, at den er udskrevet til det pågældende barn og med tydelig angivelse af dosis, praksis og tidspunkt for indtagelsen.

·             Der skal foreligge en skriftlig instruks fra lægen. Dette kan være opfyldt af angivelsen på ordinationsmærkaten fra apoteket.

·            Der kan tillige være behov for en instruks fra forældre, som klart beskriver, om der er særlige ting, personalet skal være opmærksomme på, herunder hvad, der evt. skal reageres på og hvordan personalet skal reagere (fx kontakte forældre, tage på skadestuen eller andet).

·             Institutionen udformer et skema, hvor det fremgår hvornår og af hvem medicinen er givet.

 

Dialog

Sygdom hos børn er belastende for både børn og forældre, og der kan opstå tvivlstilfælde og mange spørgsmål. Det kan være svært som forældre, at vurdere om barnet kan følge med i den daglige rytme. Hjemme, hvor der er ro, er barnet ofte rigtig godt tilpas. Det kan også være svært, at vurdere om barnet er rask nok, når det lige er stået op af sengen og afleveres hurtigt herefter.

Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Det kan derfor være en god idé at lade

barnet blive hjemme en dag ekstra, hvis man har mulighed for det.

 

Vi håber, at vi i samarbejde med jer forældre kan give den bedste omsorg til børnene. Kom endelig og spørg hvis I er i tvivl.