Udflugter med børn

 

Procedurer ved udflugter med børn

Generelt for alle ture ud af huset

·         Medbring altid mobiltelefon, hvis denne ikke er smartphone medbringes tillige IPad, med simkort, således at NemBørn kan tilgås.

·         Af sikkerhedsmæssige årsager modtages og afleveres der ikke børn, fra vi har forladt institutionen, og til vi er tilbage igen.

 

Før afgang i nærmiljøet

Børnene bliver sat sammen to og to og opfordres til at passe på hinanden.

Børnenes tælles inden vi forlader institutionen, og der sørges for, at der er lavet 2 sedler med de deltagende børns navne, den ene seddel tages med på turen, den anden bliver i institutionen.

Børnene tælles undervejs, for at sikre at alle kommer med rundt på turen. Tæl alle børnene igen inden I går hjem. Børnene skal også tælles ved ud- og indstigning af transportmidler.

Tag en mobiltelefon med på turen.

 

Udflugter med bus eller tog

Der aftales hjemmefra, hvem der er ansvarlig for følgende:

·         Mobiltelefon

·         Seddel med navn på alle børnene

·         Buskort

Ingen afgang skrives der en seddel med alle børnenes navne og navne på de voksne samt, hvor turen går hen.

Aftal hvilke voksne der er ansvarlig for hvilke børn

God ide med skilt, vest eller T-shirt med institutionens navn og telefon nummer.

 

Under udflugten

·         Tæl altid børnene inden stiger de ind og ud af transportmiddel

·         Tæl børnene jævnligt

·         Tal også med børnene om, at de skal holde øje med hinanden

 

Hvis et barn bliver væk

Stop op og del jer op. Et eftersøgnings hold der leder efter det forsvundne barn. Et hold der passer og beroliger de resterende børn.

Hvis barnet ikke findes hurtigt, kontaktes institutionen, for at informere om situationen og for evt. hjælp, til at få de resterende børn hjem, sådan at der kan blive en voksen tilbage med en telefon og alle andre tager hjem til institutionen.

Ring til den nærmeste leder, der kontakter institutionen og daginstitutions kontoret. Derefter kontaktes politiet og forældrene – efterlad mobilnummer og afvent!

 

Efterfølgende

Der skal udformes en skriftlig redegørelse, som sendes til forvaltningen via den daglige leder hurtigst muligt.