Politik om børn og seksualitet

Børn er nysgerrige, så hvordan forholder vi os som voksne?

Vi har ansvar for at lære børnene, hvad vi synes er acceptabelt i forhold til børn og seksualitet. Men børnene skal stadig beholde sin naturlige nysgerrighed uden at føle skam. Og børnene skal ikke være i tvivl om at det er helt ok at sige fra, hvis nogle går over deres grænser.

Man kan inddele den seksuelt orienterede adfærd i tre trin:

 

1. Normal adfærd, der ikke vækker bekymring:

·         Alderssvarende optagethed af seksualitet

·         Aldersvarende seksuelt prægede lege med jævnaldrende

·         Seksuelle lege mellem børn, som er præget af ligeværdighed, jævnbyrdighed, gensidighed og nysgerrighed

 

2. Adfærd, der kræver skærpet opmærksomhed og indgriben:

·         Overdreven interesse for eller overdreven optagethed af seksuelle aktiviteter

·         Seksuelt grænseoverskridende adfærd er den foretrukne frem for andre mere -alderssvarende aktiviteter/lege

·         Seksuel adfærd, der adskiller sig fra andre børns/unges naturlige nysgerrighed

·         Ikke alderssvarende viden om seksualitet. Fx påfaldende fremmelig eller voksenagtig viden om sex

·         Overdreven interesse for pornografi

·         Seksuelle lege, som fører til beklagelser fra andre børn

·         Seksuelle lege, som er forbundet med angst, skam og skyld

·         Bestikkelse, trusler eller tvang mod andre børn for at få dem til at deltage i de seksuelle aktiviteter

·         Tydelig forskel i alder, modenhed og intellekt mellem de børn, som indgår i de seksuelle aktiviteter sammen

 

3 Adfærd, der kræver øjeblikkelig indgriben

·         Stor aldersforskel (fx 14-årig dreng, som udviser seksuel adfærd over for et 6-årigt barn)

·         Hvis et offer fortæller om overgreb fx i form af orale, anale eller vaginale penetrationer eller anden intimiderende fysisk krænkelse

·         Er udsat for trusler, vold og hemmeligholdelse

Det er vigtigt at vi har en faglig viden og et fælles ansvar, i forhold til at håndtere, imødekomme og handle i relation til børns seksualitet.

·         Vi skal være i nærheden af børnene, så vi ved hvad børnene laver uden at virker som overvågning

·         Børnene skal altid have minimum underbukser på, også ved vandleg

·         Børnene må godt være nysgerrige og kigge, dog ikke røre

·          Børnene må gerne lege kysseleg, læge, baby lege osv.

·         Det er normalt med fantasi lege og ”frække” ord

 

Hvis et barn er udsat for omsorgssvigt eller overgreb er der nogle forskellige tegn.

·         Ændret adfærd

·         Tristhed og svært ved at opleve glæde

·         Tisser i bukserne, bider negle, har hovedpine eller mavepine

·         Voldsomme raserianfald

·         Manglende koncentration

·         Lavt selvværd og selvtillid

·         Indesluttet og ensom

·         Mistænksom

·         Voksen kontaktsøgende

 

Hvis et barn bliver krænket af et andet barn/børn.

·         Stop situationen

·         Snak med børnene stille og roligt

·         Informer dine kollegaer og den daglige leder

·         Orienter forældrene til de involverede børn

·         Hold eventuelt en samtale evt. sammen med en psykolog

·         Lave en opfølgning med involverede børn og deres forældre

 

Nogle børn onanerer og finder det dejligt. Det er der ikke noget galt i. Men hvis barnet gør det i fuld offentlighed, skal den voksne aflede barnets opmærksomhed og forslå nogle alternative muligheder for aktivitet, for at beskytte barnet mod andres fordømmelse. Hvis et barn onanerer meget hyppigt og voldsomt skal vi være ekstra opmærksomme, da det kan skyldes at barnet er utrygt og bruger det som trøst.

Personalet skal have en forventning til hinanden om en åben og ærlig dialog og være enige om hvad der er acceptabelt kontakt mellem børn og voksne.

·         Vi kysser ikke børnene, men krammer dem gerne

·         Vi accepterer ikke et barn rører de voksne på bryster, kønsdele eller kysser dem. Hvis det sker forklarer man barnet stille og roligt, at det gør man ikke i børnehaven

·         Hvis et barn er meget kontaktsøgende ved en fremmede på tur eller i huset, skal barnet have besked på, at det gør man ikke

·         Som udgangspunkt er alle døre åbne, når man er alene med børnene

 

Hvordan sikrer vi at personalet har en fælles faglig viden?

·         Alle medarbejdere skal have en viden om børns signaler/adfærd ved unormal seksuel adfærd hos børn, og vide hvordan de skal handle

 

For mere information kan anbefales:

·         ”Børn og seksualitet” Et lille redskabshæfte udgivet af Børns Vilkår, skrevet af: Anna Louise Stevnhøj

·         En artikel bragt i ”Alt Om Børn” ligeledes skrevet af : Anna Louise Stevnhøj

www.altombørn.dk /børn og seksualitet

·         http://januscentret.dk/?page_id=16