Politik for børns brug af iPad/tablet, telefoner, smartwatch, smarttelefoner m.m. i institutionstiden

 

I Dagtilbud Vest har vi Ipads på alle stuer, og disse benyttes som en del af den pædagogiske dagligdag. Pædagogiske iPads i vores dagtilbud er teknisk afgrænsede, så de matcher det 0-6 årige barn.

Vi frabeder os at barnet medbringer og gør brug af egen privat iPad, telefon, tablet, smartwatch, smarttelefon m.m. Hvis dette medbringes hjemmefra, vil enheden blive opbevaret på kontoret indtil barnet hentes.

Personalet er ansvarlig for:

  • at de app’s der er tilgængelige på børnenes iPad er udviklende og indeholder elementer af læring, så børnene får et bredt læringsmæssigt fundament.

  • at iPads bruges som et pædagogisk redskab til børnenes læring, udvikling og dannelse.

  • at Ipads bruges som en del af en pædagogisk hverdag i samspil med andre børn eller med voksne

  • at vise børnene iPads alsidighed, hente ny viden, drage paralleller imellem det oplevede og fakta.

  • at bruge iPads som en del af det pædagogiske arbejde både inde og ude

  • Vi er opmærksomme på at børnene ikke får et uhensigtsmæssigt stort medie forbrug.

 

iPads bruges ligeledes som dokumentationsredskab både for børn og personale i form af billeder, tekst og video og som registrering af fremmødte børn.