Politik for børns brug af iPad i institutionstiden

Personalet er ansvarlig for:

·         at de app’s der er tilgængelige på børnenes iPad er udviklende og indeholder elementer af læring

·         At iPads bruges som et pædagogisk redskab til børnenes udvikling og dannelse

·         At iPads bruges både alene og sammen med andre. Børn/børn og Børn/voksen

·         At vise børnene iPads alsidighed, hente ny viden, drage paralleller imellem det oplevede og fakta.

·         At bruge iPads til det pædagogiske arbejde både inde og ude

 

iPad skal lige ledes bruges som dokumentations redskab både for børn og personale f.eks. i form af billeder og video.