Retningslinjer om fotos og video i Område Vest og op nettet

 

Formål med denne politik er at præcisere reglerne for brug af fotos og video i Dagtilbudsområde Vest, med det fakta for øje, at vi kun har borgernes data til låns, og skal passe så godt på dem, som overhovedet muligt, imens vi behandler dem. Data er i dette tilfælde fotos og videooptagelser af såvel børn som personale. De personer, der optræder på fotos og videooptagelser skal vide og acceptere, at der findes fotos og videooptagelse af dem, og hvor de findes. Vi sikrer os denne viden gennem indhentning af samtykke.

 

Hjemmesider og Næstved Kommunes Facebook

Vi bruger lokale hjemmesider og Næstved Kommunes facebookprofil til at reklamere for vores dagtilbud. Når billeder offentliggøres her, kan de, i en ukendt periode, genfindes på internettet, og alle har mulighed for at gemme kopier af billederne.

Vi offentliggør derfor ikke fotos eller videooptageler på hjemmesider eller Næstved Kommunes Facebook profil uden et skriftligt samtykke fra de optrædende personer eller deres forælder/værge.

Vi indhenter skriftligt samtykke til hvert enkelt billede. Personen eller dennes forælder/værge informeres om, at samtykket er gældende for en periode på tre år, og at samtykket til enhver tid kan trækkes tilbage. Samtykke journaliseres i SBSYS på en samlet sag for den enkelte institution. Det er den daglige leder, som har ansvar for, at fotos og videooptagelser fjernes, når samtykkeperioden udløber.

Fotos og videooptagelser er harmløse, dvs. at de ikke udstiller, udnytter eller krænker den afbildede.

 

NemBørn       

Vi betragter intranettet i NemBørn som et lukket net, idet det kun er forældre og personale fra Område Vest, der har mulighed for at se indholdet. Vi lægger videoklip, situationsbilleder og portrætbilleder af børnenes levede liv i institutionen ind på NemBørn, for at dokumentere børnenes hverdag, samt gøre NemBørn levende og interessant at se på.

Billeder slettes fra NemBørn efter max. et år. Det er den daglige leders ansvar, at billederne slettes.

 

Brug af videooptagelser i arbejdet med Marte Meo

Vi bruger videooptagelser til at dygtiggøre os fagligt. Optagelser af eksempelvis samspillet mellem barn og voksen, analyseres af vores uddannede Marte Meo terapeuter, efter principperne i Marte Meo metoden. Disse videoklip vises internt i personalegruppen på personalemøder og bruges i uddannelsesmæssig sammenhæng til uddannelse af vores Marte Meo terapeuter.

Vi gemmer altid videooptagelser på H-drev på CITRIX, og sletter optagelserne, når de ikke længere skal bruges. Vi udfylder en redegørelse for opbevaring af personhenførbar data på H-drevet for hver enkelt Marte Meo terapeut/studerende. Denne redegørelse rekvirerer vi ved henvendelse til kontorvest@naestved.dk, inden der gemmes videooptagelser på drevet. Den udfyldte redegørelse sender vi til kontrovest@naestved.dk inden vi gemmer på drevet.

Vi gemmer ikke videooptagelser på usb-stik – ej heller hvis den er krypteret.

Vi indhenter altid tilladelse fra forældre til at videofilme børn til Marte Meo inden optagelserne foretages.

 

Brug af portrætter i institutionen

Hvis vi har brug for at printe fotos ud og hænge op i institutionen, indhenter vi skriftligt samtykke til det enkelte foto hos personen eller dennes forælder/værge. Samtykke gælder for maximalt tre år, og personen/forælder/værge informeres om, at det til enhver tid kan trækkes tilbage. Samtykke journaliseres i SBSYS under cpr. Nummer. Når foto er printet slettes det. Det er den daglige leders ansvar, at fotos slettes efter print og at det tages ned efter samtykkeperiodens udløb.

Vi opbevarer ikke fotos på usb-stiks og drev.

 

Forældres optagelser

Forældre må fotografere og videooptage til privat brug under arrangementer i vores institutioner. Det er forældrenes eget ansvar, at følge lovgivningen vedrørende eventuel efterfølgende distribution. Vi vil opfordre forældrene til, at indhente samtykke hos rette personer, inden fotos eller videooptagelser deles på sociale medier eller internettet i øvrigt.

Det samme gælder, hvis der gemmes billeder fra NemBørn.