Politik for personalets adfærd på de sociale medier

 

Beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed gælder kun, når du som offentligt ansat ytrer dig på egne vegne. Ledelsen kan således fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne, og give nærmere retningslinjer for indholdet af sådanne udtalelser. Hvis du udtaler dig, er det meget vigtigt, at du understreger, om du udtaler dig på egne vegne eller på arbejdspladsens. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at du kan blive stillet til ansvar for det, du siger. Du bør overveje, om din kritik vil være bedre at rette indadtil, frem for at gå i medierne. Brug for eksempel ledelsen og/eller MED systemet og/eller din tillidsrepræsentant.

 

Du må ikke:

·         Ytre dig om tavshedsbelagte oplysninger (altså videregive eller udnytte fortrolige oplysninger)

·         Fremkomme med æreskrænkende udtalelser

·         Ytre dig i en urimeligt grov form

·         Lyve