Hvad er Marte Meo?

Den nyere udviklingspsykologi viser, at børn udvikler sig i relationer med andre. Derfor er det vigtigt, at vores børn mødes af relationsstærke voksne.

Marte Meo metoden kan give dig relationsstyrke, og gøre dig klar til at understøtte børns udvikling og trivsel. Metoden understøtter din evne til nærvær og tilstedevær med børnene.

Metoden giver børnene bedre selvværd, sociale kompetencer og sprog.

Metodens teknikker anvendes både i voksenstyrede læringsmiljøer, og til at understøtte den frie leg og socialisering børnene imellem.

Marte Meo kan anvendes i alle relationer mennesker imellem, og bruges derfor bredt inden for familierådgivning, dagpasning, skole, specialinstitutioner, sygehuse og ældreområdet.

 

Marte Meo terapeut uddannelsen

Uddannelsen har fokus på udvikling af relations- og samspilskompetencer samt give faglig viden inden for den nyere udviklingspsykologi, samt teorierne bag positiv psykologi, neuropædagogik og anerkendende pædagogik.

I løbet af uddannelsen udvikles egne relationskompetencer samtidig med, at kompetence til at vidensformidle og gennemføre kompetenceudviklingsforløb med andre opøves.

Terapeuten kan efter uddannelsen både tilrettelægge forløb for enkeltpersoner og grupper. 

 

Vi giver dig nu

·      Mulighed for målrettet og konkret at efteruddanne dig

·      Viden til at gennemføre forløb for enkelte børn eller grupper, der har behov for en særlig indsats.

·      Viden til at gennemføre forløb der har til formål målrettet at udvikle på "situationer" i dagligdagen, f.eks. spisning, samling eller garderobe.

 

Praktisk information

Marte Meo metoden er videobaseret, og den studerende skal derfor have en bærbar pc og et videokamera/IPad til rådighed.

Uddannelsen er tilrettelagt med en undervisningsdag per måned i halvandet år. Der er mødepligt.

Undervisningen foregår i Næstved.

Der skrives 5 opgaver under uddannelsen på i alt 50 sider.

Uddannelsen afsluttes efter 1,5 år med en certificering ved Licensed Supervisor Pernille Roug.

Pris for uddannelsen er ved opstart i 2018 kr. 6.400.

Uddannelsen udløser ikke ECTS-point eller jobrotation.

Tilmelding eller uddybende spørgsmål kan sendes til:

kontorvest@naestved.dk