Sundhedsstyrelsens - Smitsomme sygdomme


Forord

Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. er 7. udgave, 2013, af Sundhedsstyrelsens publikation på området. I nærværende udgave er der få ændringer i forhold til 5. og 6. udgave.Enkelte steder er teksten justeret, så den er mere læsevenlig. Derudover er nye udgaver af diverse vejledninger og publikationer ført ajour.

Vejledningen indeholder en udførlig beskrivelse af de grundlæggende regler
på området og beskriver, hvem der gør hvad.

Vejledningen henvender sig både til institutioner, skoler, forældre og sundhedsvæsenet. Det er et ønske, at vejledningen kan medvirke til at gøre samarbejdet på området lettere.

Når syge børn holdes hjemme, og når der opretholdes god hygiejne både dér,
i skoler og i daginstitutioner, mindskes børns sygelighed, til glæde for både
børn, forældre og institutioner. At efterleve disse regler kræver en del af alle
parter. Vejledningens oplysninger og råd kan bruges i det daglige til forebyggelse af smitte, til forbedring af hygiejnen, i forhold til ansvarsfordelingen og giver viden om de enkelte sygdomme.

Sundhedsstyrelsen skal hermed takke arbejdsgruppen for deres store  indsats.


Sundhedsstyrelsen
Januar 2013
Søren Brostrøm
Enhedschef
Sygehuse og Beredskab