Pædagogisk tilsyn, Dagtilbud Vest

Pædagogisk tilsyn

Daglig leder fører løbende pædagogisk tilsyn i huset. Områdeleder fører ligeledes løbende tilsyn med praksis og processer i de enkelte huse.

CDS fører det overordnede lovmæssige tilsyn. Dette foregår  hvert andet år.

CDS førte i 2017 pædagogisk tilsyn i områdets 11 huse. Herunder linkes til den opsamlende rapport, inklusiv fælles mål for området.

Alle 11 rapporter fra seneste tilsyn kan findes på husenes hjemmesider. Der er arbejdet med de lokale mål siden 2017, og alle mål er nået. Sideløbende har vi arbejdet med de mål vi satte som område ud fra tilsynet.

I 2019 har CDS igen gennemført tilsyn - denne gang i 5 huse i området, Tryllefløjten, Tjørnehuset, Kroppeloppen, Sognefogedgården og Spiloppen. Se tilsynsrapporterne under de enkelte huse.

Området har i 2019 valgt at arbejde i fælleskab med målet udvikling af evalueringskultur.