11 forskellige dagtilbud

 

I vores område har vi 11 dagtilbud, fordelt i by og på land. Alle dagtilbud er selvstændige huse med egne profiler, men vores personale udnytter, at vi er et samlet område ved at samarbejde og erfaringsudveksle på tværs, 

Nedenfor kan du klikke dig ind på de enkelte dagtilbud, og se hvad der er særligt for hver enkelt af dem. Vi har skrevet et par stikord, men det er først, når du klikker på det enkelte dagtilbud, at du kan fordybe dig i de 11 forskellige dagtilbud og deres beskrivelse af hverdagen og de elementer, der vægtes særligt højt. Alle dagtilbud lever op til Næstved Kommunes Pædagogiske arbejdsgrundlag, og øvrig lovgivning på området. 

Opskrivning til dagtilbuddene foregår på borger.dk

Næstved:

Frit 16  - busbørnehaven - natur og årstider

Lindegården - tryg hverdag fra vuggestue til skolestart i villakvarteret

Mariehuset - hyggelig  hjemlig stemning lige midt i byen

Møllen - udelivet året rundt

Tryllefløjten - udvidet åbningstid og nærmiljø - by/skov/suså

Spiloppen - sansemotorik 

Digterhuset - udgangspunkt i det enkelte barn - fri for mobberi

Karrebæk:

Humlehaven - tæt på skov, fjord og strand

Sandved:

Kroppeloppen - leg- og bevægelsesinstitution

Fuglebjerg:

Tjørnehuset - nærvær og et godt forældresamarbejde

Sognefogedgården - Krop, leg og bevægelse.